כניסה למשתמש רשום Menu הרשמה
article image
close article

סימה זריהן

favorite0תגובות
favorite359צפיות

בלבנו משאלה

להכיר אותך בלי מגבלה.

בלבנו משאלה

לאוהב אותך בלי מחשבה.

בלבנו משאלה

להיות נאמנים באמונה שלמה.

בלבנו משאלה

להיות לך עם סגולה.

בלבנו משאלה לזכות

למלא את הזכות שנתת לנו

כשאמרת קדושים תהיו כי קדוש אני.

זכנו להיות קדושים וקרובים אליך אלוהים.

ארבעים שנה הלכנו אחריך במדבר.

אתה הובלת אותנו אוחזים במטה החיים שבידיך.

אין בלבנו את הדעת להבין עד מתי נמשיך להלך במדבר.

חשבנו שהגענו אל הים ונזכה להיטהר לעולמי עד.

הים טיהר מאיתנו את העבדות והשמיד את האדונים ומרכבותיהם בים סוף.

מצרים טבעו, העבדות טבעה ואנחנו הלכנו ביבשה בתוך היום.

◄ להמשך הפרופיל שלי